530.410 (19S) Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002)

Sommersemester 2019

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
26.03.2019 13:30 - 15:30 , D10.0.06
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Lehrende/r
LV Nummer Südostverbund
SLO02001UL
LV-Titel englisch
Teaching Practice: Slovene
LV-Art
Proseminar mit Exkursion (prüfungsimmanente LV )
Semesterstunde/n
2.0
ECTS-Anrechungspunkte
2.0
Anmeldungen
3 (30 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache
Slowenisch
LV-Beginn
26.03.2019
eLearning
zum Moodle-Kurs

LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Motivacija in spodbujanje učenja, načrtovanje in opazovanje pouka, alterantivne in inovativne oblike poučevanja, ocenjevanje uspešnosti, pridobivanje praktičnih izkušenj. 

Lehrmethodik

Spremljanje učnih enot slovenščine na univerzi, skupinsko delo, delo v dvojicah, frontalni pouk, kratki referati, poročanje o izkušnjah, ki si jih boste pridobili v praksi, izmenjava v skupini - plenum, študij literature.

Inhalt/e

 • Pouk v kontekstu učnega načrta, učnih ciljev, institutucije, heterogenosti ...;
 • metodološko upoštevanje štirih jezikovnih spretnosti;
 • načrtovanje pouka, refleksija, inovativne metode, delovne tehnike, kompetence, standardi;
 • pospeševanje učenja - domače vaje, projekti, portfejli, virtualna okolica ...;
 • vpogled v znanstvene razprave o poučevanju in učenju jezikov, sodobne didaktike na območju prvega, drugega in tujega jezika;
 • samostojna izdelava učnega materiala, vključevanje in uporaba novih medijev.

Erwartete Vorkenntnisse

-

Literatur

Študenti/študentke bodo obveščeni ob začetku semestra.

Prüfungsinformationen

Prüfungsmethode/n

Pisno.

Zbirnik.

Predstavitve.


Prüfungsinhalt/e

Nekaj pisnih nalog bo treba oddati v teku semestra, nekaj ob koncu. Zbirnik bo sestavljen iz samorefleksij, pridobljenega znanja, ocenjevanja aplikacij načrtovanih učnih enot v praksi.

Beurteilungskriterien/-maßstäbe

Izpolnjevanje nalog, ki so predmet opisa predmeta. Ekskurzija (6.-8. 5. 2019). Aktivno sodelovanje, zbirnik, predstavitve.

Beurteilungsschema

Note/Grade Benotungsschema

Position im Curriculum

 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 15W.2)
  • Fach: Fachdidaktik Vertiefung 1 (Pflichtfach)
   • SLO.002 Fachdidaktische Begleitung zu PPS 3: Slowenisch ( 2.0h KS / 2.0 ECTS)
    • 530.410 Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002) (2.0h PX / 2.0 ECTS)
     Absolvierung im 6., 7. Semester empfohlen
 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 17W.2)
  • Fach: Fachdidaktik Vertiefung 1 (Pflichtfach)
   • SLO.002 Fachdidaktische Begleitung zu PPS 3: Slowenisch ( 2.0h KS / 2.0 ECTS)
    • 530.410 Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002) (2.0h PX / 2.0 ECTS)
     Absolvierung im 6., 7. Semester empfohlen
 • Lehramtsstudium Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 368, Version: 04W.7)
  • 2.Abschnitt
   • Fach: Fachdidaktik (Pflichtfach)
    • Praktikum zu Grundkurs A Slowenisch ( 4.0h PR / ECTS)
     • 530.410 Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002) (2.0h PX / 2.0 ECTS)

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Sommersemester 2020
 • 530.410 PX Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002) (2.0h / 2.0ECTS)
Sommersemester 2018
 • 530.410 PX Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002) (2.0h / 2.0ECTS)
Sommersemester 2017
 • 530.410 PR Didaktisches Praktikum Slowenisch (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2016
 • 530.410 PR Didaktisches Praktikum Slowenisch (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2015
 • 530.410 PR Didaktisches Praktikum Slowenisch (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2014
 • 530.410 PR Didaktisches Praktikum Slowenisch (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2013
 • 530.410 PR Didaktisches Praktikum Slowenisch (2.0h / 3.0ECTS)