530.410 (19S) Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002)

Sommersemester 2019

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
26.03.2019 13:30 - 15:30 , D10.0.06
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Lehrende/r
LV Nummer Südostverbund
SLO02001UL
LV-Titel englisch
Teaching Practice: Slovene
LV-Art
Proseminar mit Exkursion (prüfungsimmanente LV )
Semesterstunde/n
2.0
ECTS-Anrechnungspunkte
2.0
Anmeldungen
3 (30 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache
Slowenisch
LV-Beginn
26.03.2019
eLearning
zum Moodle-Kurs

Zeit und Ort

Liste der Termine wird geladen...

LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Motivacija in spodbujanje učenja, načrtovanje in opazovanje pouka, alterantivne in inovativne oblike poučevanja, ocenjevanje uspešnosti, pridobivanje praktičnih izkušenj. 

Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools

Spremljanje učnih enot slovenščine na univerzi, skupinsko delo, delo v dvojicah, frontalni pouk, kratki referati, poročanje o izkušnjah, ki si jih boste pridobili v praksi, izmenjava v skupini - plenum, študij literature.

Inhalt/e

 • Pouk v kontekstu učnega načrta, učnih ciljev, institutucije, heterogenosti ...;
 • metodološko upoštevanje štirih jezikovnih spretnosti;
 • načrtovanje pouka, refleksija, inovativne metode, delovne tehnike, kompetence, standardi;
 • pospeševanje učenja - domače vaje, projekti, portfejli, virtualna okolica ...;
 • vpogled v znanstvene razprave o poučevanju in učenju jezikov, sodobne didaktike na območju prvega, drugega in tujega jezika;
 • samostojna izdelava učnega materiala, vključevanje in uporaba novih medijev.

Erwartete Vorkenntnisse

-

Literatur

Študenti/študentke bodo obveščeni ob začetku semestra.

Prüfungsinformationen

Prüfungsmethode/n

Pisno.

Zbirnik.

Predstavitve.


Prüfungsinhalt/e

Nekaj pisnih nalog bo treba oddati v teku semestra, nekaj ob koncu. Zbirnik bo sestavljen iz samorefleksij, pridobljenega znanja, ocenjevanja aplikacij načrtovanih učnih enot v praksi.

Beurteilungskriterien/-maßstäbe

Izpolnjevanje nalog, ki so predmet opisa predmeta. Ekskurzija (6.-8. 5. 2019). Aktivno sodelovanje, zbirnik, predstavitve.

Beurteilungsschema

Note/Grade Benotungsschema

Position im Curriculum

 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 15W.2)
  • Fach: Fachdidaktik Vertiefung 1 (Pflichtfach)
   • SLO.002 Fachdidaktische Begleitung zu PPS 3: Slowenisch ( 2.0h KS / 2.0 ECTS)
    • 530.410 Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002) (2.0h PX / 2.0 ECTS)
     Absolvierung im 6., 7. Semester empfohlen
 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 17W.2)
  • Fach: Fachdidaktik Vertiefung 1 (Pflichtfach)
   • SLO.002 Fachdidaktische Begleitung zu PPS 3: Slowenisch ( 2.0h KS / 2.0 ECTS)
    • 530.410 Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002) (2.0h PX / 2.0 ECTS)
     Absolvierung im 6., 7. Semester empfohlen
 • Lehramtsstudium Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 368, Version: 04W.7)
  • 2.Abschnitt
   • Fach: Fachdidaktik (Pflichtfach)
    • Praktikum zu Grundkurs A Slowenisch ( 4.0h PR / ECTS)
     • 530.410 Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002) (2.0h PX / 2.0 ECTS)

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Sommersemester 2020
 • 530.410 PX Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002) (2.0h / 2.0ECTS)
Sommersemester 2018
 • 530.410 PX Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002) (2.0h / 2.0ECTS)
Sommersemester 2017
 • 530.410 PR Didaktisches Praktikum Slowenisch (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2016
 • 530.410 PR Didaktisches Praktikum Slowenisch (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2015
 • 530.410 PR Didaktisches Praktikum Slowenisch (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2014
 • 530.410 PR Didaktisches Praktikum Slowenisch (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2013
 • 530.410 PR Didaktisches Praktikum Slowenisch (2.0h / 3.0ECTS)