530.419 (19S) Textsorten (= LA neu: Kurs 9, SLI.003)

Sommersemester 2019

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
07.03.2019 16:30 - 18:30 , N.0.42
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Lehrende/r
LV Nummer Südostverbund
SLI03001UL
LV-Titel englisch
_blank
LV-Art
Kurs (prüfungsimmanente LV )
Semesterstunde/n
2.0
ECTS-Anrechungspunkte
3.0
Anmeldungen
4 (15 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache
Slowenisch
LV-Beginn
07.03.2019

LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Definiranje, klasificiranje in spoznavanje besedilnih vrst. Temeljne lastnosti in značilnosti besedilnih vrst (pravopis, besedoslovje, oblikoslovje, skladnja) 

Lehrmethodik

Sozialformen - Gruppenarbeit, Paararbeit, Einzelarbeit, Frontalunterricht; Impulsreferate, Austausch in der Gruppe - Plenum 

Inhalt/e

Vrste besedil: enogovorno in dvogovorno besedilo, praktičnosporazumevalno besedilo, strokovno besedilo, uradovalno besedilo, obveščevalno besedilo, opisovalno besedilo, pripovedovalno besedilo, razlagalno besedilo, utemeljevalno besedilo, umetnostno/neumetnostno besedilo, subjektivno/objektivno besedilo, uradno/neuradno besedilo, govorjeno/zapisano besedilo, zasebno/javno besedilo 

Besedilne vrste: anketa, cenik, časopisna novica,čestitka / voščilo, definicija, dnevnik, esej, govorni nastop (referat), deklamacija in recitacija, intervju, izvleček, izpis, jedilni list, kazalo, komentar, miselni vzorec, nasvet strokovnjaka, obnova, obvestilo, ocena(kritika), okrožnica, oglas, opis postopka (navodilo), opisu dogajanja v naravi/ naravnega pojava, opis kraja ali države, opis poti, opis predmeta, opisosebe, opis življenja, opomin, opravičilo, pismo, elektronska pošta, pohvala, priznanje, spričevalo in diploma, ponudba, pooblastilo, poročilo, potopis, potrdilo, povzetek ali rezime, pripoved o poteku dogodkov, pripoved o življenju znane osebe, prošnja, pritožba, program (televizijski, radijski, kulturni …), razglednica in dopisnica, razlaga nastanka naravnega pojava, razprava ali diskusija, reklama, reklamacija, sožalje, sms (short message system) – kratkopisno sporočilo, seminarska vaja / referat, spored, spletne strani, telefonski imenik, teletekst, spis: -doživljajski spis –domišljijski -literarni spis -opis–oris –razmišljanje; vabilo: -javno vabilo -osebnim vabilom -uradno vabilo; vizitka (posetnica), vozni red, vprašalnik o osebnih podatkih, vremenska napoved, vremensko poročilo, zahvala, zapisnik, življenjepis 

Literatur

Wird am Anfang des Semesters bekanntgegeben 

Prüfungsinformationen

Prüfungsmethode/n

Schriftlich

Prüfungsinhalt/e

Inhalte des Kurses

Beurteilungskriterien/-maßstäbe

Anwesenheit, aktive Mitarbeit bei den Kursen, kurzes Impulsreferat, Hausübungen, abschließende schriftliche Prüfung 

Beurteilungsschema

Note/Grade Benotungsschema

Position im Curriculum

 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 15W.2)
  • Fach: Sprachausbildung 3 (Pflichtfach)
   • SLI.003 Kurs 9 ( 2.0h KS / 3.0 ECTS)
    • 530.419 Textsorten (= LA neu: Kurs 9, SLI.003) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
     Absolvierung im 6. Semester empfohlen
 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 17W.2)
  • Fach: Sprachausbildung 3 (AAU) (Wahlfach)
   • SLI.003 Sprachausbildung 3 Slowenisch: Kurs 9 ( 2.0h KS / 3.0 ECTS)
    • 530.419 Textsorten (= LA neu: Kurs 9, SLI.003) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
     Absolvierung im 6. Semester empfohlen
 • Erweiterungscurriculum Slawistik (Version: 15W.1)
  • Fach: Slawistik (Pflichtfach)
   • Sprachkurse im Umfang von 9 ECTS ( 0.0h KU / 9.0 ECTS)
    • 530.419 Textsorten (= LA neu: Kurs 9, SLI.003) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
 • Erweiterungscurriculum Slowenisch (Version: 17W.1)
  • Fach: Slowenisch (Pflichtfach)
   • Sprachkurse Slowenisch ( 0.0h KS / 9.0 ECTS)
    • 530.419 Textsorten (= LA neu: Kurs 9, SLI.003) (2.0h KS / 3.0 ECTS)

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Diese Lehrveranstaltung ist keiner Kette zugeordnet