Personen zum Sachgebiet Computational Economics

Univ.-Prof. Dr. Friederike Wall Östat-Sachgebiete: -- Controlling -- Operations Research -- Computersimulation --
Freie-Sachgebiete: -- Computational Economics -- Strategisches Management --